Pont del Raval

…i els traginers entraven les mercaderies a la vila emmurallada de Ripoll pel pont de Raval  abans de la seva destrucció, al capitular Ripoll el 27  de maig, desprès de 7 dies de setge.