El setge

PROJECTE: EL SETGE DE RIPOLL A 1839

Durant els últims mesos, l’Associació Palimpsest ha estat treballant en el projecte “El Setge”, un encàrrec de l’Arxiu Comarcal del Ripollès (ACRI). L’objectiu és redescobrir i mirar des d’una perspectiva diferent uns fets cabdals per entendre la història recent de Ripoll: el setge i destrucció de la vila, en el context de la primera guerra carlina a Catalunya, el maig de 1839.

S’han triat pel projecte tres textos que conformen tres mirades  de tres protagonistes sobre el setge: el relat del notari de Ripoll Eudald Mirapeix i el “parte militar” del capità de la milícia de Ripoll Joan Carbó, viscuts des de dins de la vila – els originals manuscrits dels quals es guarden a l’Arxiu Comarcal del Ripollès – i també el relat del setge, vist des de fora, que fa l’intendent de l’exèrcit carlí, Gaspar Díaz de Labandero.

El projecte vol apropar aquest fet a tothom amb diverses propostes per diverses edats: la primera Unitat didàctica de l’Arxiu (ACRI) recull  diversos materials: edicions facsímils dels textos, una biografia militar del comandant d’armes Joan Carbó, un diari del setge dia a dia, biografies de personatges i context històric.

Per a treballar amb els alumnes de secundària, ESO i Batxillerat, la Guia didàctica del Setge parteix de la dinàmica d’un joc de rol com a eina que vol fomentar la participació i la reflexió crítica de tots els alumnes al voltant dels fets de maig de 1839. En diversos grups hauran d’assumir un personatge i posar-se en la seva pell per entendre les seves motivacions i com va prendre partit per un bàndol o altre. L’activitat també inclou una visita a l’Arxiu i al centre de Ripoll per reconèixer els escenaris del setge a través de les seves restes actuals. Per afegir elements lúdics a la visita els alumnes faran una cerca d’objectes de l’època en 3D que hauran de caçar amb l’smartphone i una aplicació de Realitat augmentada (Layar).

Al mes de juny es va presentar aquesta proposta als professors de ciències socials d’ESO i Batxillerat de la comarca del Ripollès a través dels Serveis Educatius i el Centre de Recursos Pedagògics per programar les activitats durant el curs 2017-2018, i pensant en la propera commemoració del 27 de maig.

Publicacions i guia didàctica

Durant el mes de juliol es van dur a terme activitats dirigides a un públic adult. Dins de l’oferta cultural de l’estiu es van realitzar itineraris per Ripoll que van donar peu a tres camps de treball.

El primer va ser un itinerari al voltant de la muralla de 1839.

Documentació muralla

El segon va consistir en una dinàmica de joc amb els smartphones (objectes 3D visibles amb l’App Layar), l’objectiu era caçar espies carlins disfressats de carbassons dins de la vila abans del setge.

Galeria 1

Una lectura dramatitzada d’una selecció dels textos abans esmentats va tancar les propostes d’estiu, amb la col·laboració del grup de teatre Marià Font.

Text dramatizat

Galeria 2

El projecte ha permès investigar i crear materials nous, per exemple una aproximació 3d que mostra com eren les muralles de Ripoll aquell 1839 i que aporta moltes novetats, que ha estat la base d’un dels camps de treball de l’estiu.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest