La verdadera història de la destrucció del monestir de Santa Maria de Ripoll l’any del Senyor de 1835. IV

Entrats els miquelets al monestir, a poc va cremar primer l’arxiu, ja seguida la rosassa de la façana del temple va vomitar rabioses flames, procedents de l’incendi de l’orgue, el qual, situat sobre la porta principal, abastava amb la seva grandiositat tot l’ample de la nau. De l’orgue el voraç element es va propagar al restant del temple. Aquest, però, i l’arxiu van ser les úniques peces, bé que fartes, que van cremar.

Text complet. Descarregar PDF

La verdadera història de la destrucció del monestir de Santa Maria de Ripoll l’any del Senyor de 1835. III

Tots aquests fets havien de servir perquè els monjos vigilessin; i a no ser suficient aquests, es diu que rebien avisos de Barcelona, on s’havia ja perpetrat el crim. Després de l’incendi dels convents de Barcelona, l’agost de 1835, el capità general Llauder … Va arribar fugitiu cap a les onze de la nit a Ripoll, acompanyat de 700 u 800 homes, i es va allotjar a l’abadia … A les tres de la matinada va marxar en direcció a França, i la tropa abandonada pel seu general va tornar a Ripoll. El Comandant del regiment, que era Don Quirze, va avisar a la plaça a diversos monjos a fi que es guardessin. Així escriu un cronista ripollès, però omet dir-nos el dia del pas de Llauder per Ripoll. No obstant això, per documents emanats de la mà de Llauder sabem que el 5 era a Vic i el 8 a Puigcerdà, i pel mateix la seva estada a Ripoll es va efectuar en una de les tres nits que van des del 5 al 8 d’agost. Tinc dades per creure que va ser en la del 5 al 6. Són del monjo d’aquest cenobi Don Joaquim Xifré les següents paraules: Temps abans de la catàstrofe el Comandant d’armes de Ripoll em va encarregar digués als monjos la prudent conveniència que es retiressin del monestir, en raó a què disposava de poca força d’exèrcit, i que pel mateix li seria difícil contenir un atac si s’intentés. … I d’aquí sense dubte que alguns dels cenobites anessin a trobar al cap del batalló, el qual els va dir que un atemptat a vegades difícilment s’evita, i així que els aconsellava que posessin fora de perill quan poguessin. Per aquest avís sens dubte, i per altres repetits rebuts pels monjos, aquests van treure o posar fora de perill els seus objectes de valor i papers d’importància.

Text complet. Descarregar PDF

La verdadera història de la destrucció del monestir de Santa Maria de Ripoll l’any del Senyor de 1835. II

En la guerra civil d’aleshores Ripoll decididament es va abalançar cap al costat liberal, i va armar els seus homes amb el fusell de nacional o urbà. L’autoritat superior del Principat va fer de Vic centre d’operacions del batalló de miquelets Tiradors d’Isabel II, conegut vulgarment pel batalló de Montero, bé que llavors estaba comandat pel comandant Don Tomás Metzger. Aquest batalló va ser el primer que es va crear, ja l’any 1833, i estava compost de joves eixelebrats, gairebé tots de Barcelona. Constava de mil places i estenia les seves operacions per aquell costat de la muntanya catalana, recorrent els districtes de Ripoll, Berga, Alpens, etc.

Text complet. Descarregar PDF

Script 5

La verdadera història de la destrucció del monestir de Santa Maria de Ripoll extreta de “Los Religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX, por Cayetano Barraquer y Roviralta”, canonge xantre de la Catedral de Barcelona. Editada a Barcelona el 1915 amb llicència eclesiàstica.

Digitalitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona i publicada sota domini públic, sense restriccions d’ús.

L’autor Cayetano Barraquer confesa en la introducció que l’impuls que el va moure a ressenyar la memòria dels fets de 1835 no va ser altra que l’evidència que totes les històries ja escrites sobre la persecució de 1835 les trobava coixes i mentideres.

Així ens presenta el seu treball:

Durant molts dels lustres que van seguir al nefast 1835 gairebé res es va escriure en descripció dels convents, ni en relat circumstanciat del crim. Va ser necessari que transcorregués mig segle perquè els autors catòlics proferissin la veritat. En aquesta època, veient que encara vivien alguns dels homes d’aquell temps, vaig sentir vehements desitjos d’interrogar i d’escriure després els seus relats. Per això em vaig inclinar a escriure la descripció de les cases religioses d’homes de Catalunya, i la història verídica de les persecucions per elles sofertes en el meu segle XIX, que és la present.

I ens explica com va ser el seu pla de treball:

Convenia abans de res recollir aquelles dades que per moments s’escorrien d’entre els homes per estar guardats únicament en la memòria d’ancians testimonis; i així vaig acudir a interrogar els vells que van intervenir en les coses i en els fets, ja fossin religiosos, els seus enemics, o ja simples espectadors. A principiar de 1880 començava jo aquesta perquisició, és a dir, quaranta-cinc anys després del criminal fet. En segon lloc vaig acudir als arxius i biblioteques públics i privats. En tercer vaig visitar els monuments monacals que encara subsistien. Sense criteri preconcebut, o preocupació, apuntava totes les notícies que em venien a la mà, tant favorables com adverses als frares, deixant per al seu dia el treball de pesar-les i varolar-les amb bon criteri. Les persones interrogades arriben a centenars.

Desprès va venir la consulta d’arxius.

El lligall de la Capitania General de Catalunya, titulat: «Expedientes de las ocurrencias desde el 23 de julio hasta el Real decreto de amnistia de 25 de septiembre de 1835 ».

Els manuscrits procedents de monestirs i convents, custodiats a la sala de Monacals del Reial Arxiu de la Corona d’Aragó.

Els protocols de Notari d’Hisenda, o sigui de la desamortització, on es ressenyen nombrosos convents, les seves finques i drets.

L’Arxiu Notarial de Girona on hi han els protocols dels notaris d’Hisenda del temps de la desamortització.

Un cop acabada la perquisició de dades orals i dels manuscrits, vaig dedicar la meva atenció als diaris antics.

Aquest llibre és el resultat.

En el seu treball d’investigació, ampli i riguròs, es relacionen els fets a través de les cròniques i d’entrevistes amb testimonis, i podem trobar una relació exhaustiva de totes les compres-vendes, amb noms i cognoms. Ens dona una visió molt interessant, i en ocasions inèdita, del procés de desamortització dels béns de les ordes religioses, el context en el qual es van donar els fets de 1835.

Aquí presentem el text íntegre relacionat amb Ripoll i la destrucció de Santa Maria de Ripoll.

Script_5. pdf

script_4

En motiu del 127è aniversari de l’atemptat del Liceu, des de l’Associació Palimpsest hem volgut reunir articles de la premsa de l’època (El Día, La Ilustración Ibèrica, El Siglo futuro, La Correspondencia, La Dinastía o La Campana de Gràcia) i part del relat judicial (a través del Butlletí oficial de la província).

Com sempre, creiem que les fonts primàries expliquen prou bé els fets i les presentem sense interpretacions afegides (cadascú ja les farà amb el seu bagatge). El nostre objectiu és provocar la curiositat per uns fets no tant llunyans, que caldria contextualitzar en una campanya d’atemptats anarquistes a la Barcelona de finals de segle i la repressió policial, en una cruenta espiral de acció-reacció.

script_4. PDF

Transcripció llicència absoluta del soldat Isidro Vilanova Pujol.

Copia que se cita

El Capitan General de Cataluña y en su nombre el Coronel del Regimiento Infantería del Rosellón Nº 80 Dn. José Cotrina Gilabert = Concedo licencia absoluta, por haber permanecido doce años en el servicio militar, desde la fecha de su ingreso en Caja, según lo dispuesto en los artículos 2º y 7º de la ley de reclutamiento, al soldado Isidro Vilanova Pujol, hijo de Paladio y de Mariana, natural de Montagut. Juzgado de primera Instancia de Olot, provincia de Gerona, nació el dia 16 de Agosto de 1873, de oficio labrador, su estado soltero. Fue alistado en el reemplazo de 1892 y clasificado como Quinto, habiendo prestado los servicios que se expresan al dorso = Y por haber cumplido su compromiso en el Ejército, expido la presente en Gerona 26 de Marzo de 1902 = El Coronel = José Cotrina = Rubricado = Anotado al folio 1º num º 4 = El Comte Mayor = Anselmo Antolín = Hay un sello que dice = Regimiento Infantería de Rosellón Reserva numº 80 = Hay un sello en seco que dice = Cuerpo de Estado Mayor = Depósito de la Guerra=.

(1892 al marge)

DORSO = Quedó filiado en virtud de la presente para servir en clase de soldado por el tiempo de doce años contados desde el dia 10 de Dicbre de 1892 que tuvo ingreso en caja con arreglo a la ley (1893 al marge)

y disposiciones vigentes = Olot 10 Dicbre de 1892 = El Comte 1er Jefe acal Nicolás Ostés = En el sorteo general de la Zona celebrado en el dia de hoy le correspondió el numº 246 y quedó con licencia ilimitada hasta llamamiento = Olot 11 Dicbre de 1892 = El Comte 1er Jefe acal Nicolás Ostés = Continuó en la misma situación hasta hoy que causó baja en esta Caja por pase al Regto Inf a

Immemorial del Rey Nº1 habiéndose leido a su concentración el Código de Justicia Militar = Olot 7 de Marzo de 1893= El Tte Cel 1er Jefe = Francisco Plans = Vto Bno El Coronel =… = En la Revista de Abril y con fecha 7 de Marzo anterior procedente de la Zona de Olot Nº 19 causó alta en la 3ª Compa del 2º Bon de este Regto incorporandose el mismo dia 11 de Marzo y a su llegada sufrió el reconocimiento facultativo resultando util prestando el juramento de fidelidad a las banderas y se le dió lectura del Código de Justicia Militar = El Comte Mayor = Mariano Inglés = En el estado de revista del mes de la fecha se le reclaman a este indibo 50 pesetas importe de su 1ª puesta de vestuario = Zaragoza 10 de Abril de 1893 = El Como de Guerra = E Bayo = De guión en Madrid hasta EL 30 de Octubre que con todo el Regto se trasladó a Madrid donde de servicio ordinario finó el año = El Comte Mayor = Trifón Serna =

( 1894 al marge)

De guión en Madrid finó el año = El Comte Mayor = Trifón Serna =

(1895 al marge)

De id en id hasta fin de Agosto que fué baja por pase al Ejército al Distrito de Cuba formando parte del 1er Bon expedicionario de este Cuerpo con arreglo a la R.O. de 27 de Julio último ( D.O. Nº 155) embarcan en Cádiz el 30 de Agosto a bordo del Vapor correo Colon y desembarcando en la Habana el 15 de Sepbre saliendo de operaciones de campaña para la jusrisdicción de Colón (Matanzas). El Comte Jefe del Detal = Baltasar Cavan = En el extracto de revista del mes de Sepbre se le reclaman á este indibo tres pesos que por diferencia de 1ª puesta de vestuario de Europa a América le corresponde = Colón 25 de Septbre de 1895 = El Comte de Guerra = Gabriel Lopez = Hay un sello = En operaciones de campaña el 27 de Dicbre y a las órdenes E. S. General Prats se encontró en el combate sostenido en el Ingenio “Perla” contra fuerzas de Maceo terminando el año en operaciones de campaña = El Comte Jefe del Detal = Cavan =

(1896 al marge)

Formando parte de la columna del Gral Prats se encontró en las siguientes acciones el 8 en Palomino el 14 en Sta Rosa el 15 en el Ingenio Encarnación el 16 en Sn Francisco el 19 en Conconí el 11 de febrero en el Ingenio Yém y Aromós el 14 en Sn Juaquin del Pedroso el 16 en Guamajales el 25 en el Ingº Rosa el 4 de Marzo el Caney; el 7 en Achón y los Payes el 8 en Algiavavo; el 9 entre lengua de Pájaro y Guamagales el 13 en los lindones de la Ciénaga; el 15 entre Acevedo y Carbanosas; el 17 en las cumbres el 19 en el Rosario, el 25 de Octubre Tevuy y Vilita el 28 en Lomas del Congresos el 10 de abril el mando del Tte Coronel de su Bon Dn. Enrique Barnalia en Chorsoviates y Loma de Chugoto el 13 en las orillas del Rio Asven y finca Catalina el 16 al mando del Comte Dn. José Casannás el 1º Antonio de Obiedo el 22 en el desconocido Ingo Veliverino términos de Ojo de Agua y Dn. Antonio Valdiviesa el 20 al mando del Comandante Dn. Gabriel Osuna en el potrero Californias el 3 de Mayo entre el Rio Arenas y ha Juncales = Según propuesta aprovada en 23 de Mayo último le fué concedida la cruz de plata de M.M. con distintivo rojo por su buen comportamiento en la acción de la Perla el 25 de Febrero continuando de operaciones hasta el 17 de Octubre que con su Bon pasó a Pinar del Rio encontrándose a las órdenes del Coronel Harnandez de Velasco el 21 en la acción del Ramón Gordo; el 9 de Nobre a las órdenes del Gral Echagüe en las de las Lomas del Rosario el 1º de Dibre a las órdenes del Gral Hernandez de Velasco en la de Ramón Gordo el 9 de Nobre a las del Gral Echagüe en las de las Lomas del Rosario el 1º de Diciembre a las del de las Lomas del Toro el 25 a las del Gral Obregón en las de las Cavezadas del Rio Hondo y el Brujito finando el año de operaciones en dicha Provincia = El Jefe del Detal = Cavasi =

(1897 al marge)

En operacionse de campaña por Pinar del Rio a las órdenes del Coronel Alsina se encontró en los fuegos de Soledad y el Brujito y el 5 de Enero el 17 en el potrero de los Olivos Matacesa a las órdenes del Tte Coronel Barnalla el 26 de Febrero a las órdenes del Cornel Maroto en Macacas ( Villas) el 15 de Marzo a las órdenes del Cornel Alsina en el Callejón de Suarez el 19 en Guanajita el 28 en Pica Pica y a las operaciones practicadas por el Bton en los meses de de Abril y Mayo a las órdenes del Tte Coronel 1er Jefe del Bon D. Modesto Navarro el 2 de Junio al de Cacarratas el 5 al de Sabana la Mar (Rto Pbe) a las del Coronel Palanca el 27 del mismo y 31 a las órdenes del coronel = el 4 de Julio a la del Tte Coronel en el Corral de Bainuco y Satevoneco del Sur el 25 a las del Puente Doban en Majuagna el 9 y 11 de Agosto a las del Tte Coronel en Boce Blanco y Santa Teresa el 24, 25 y 27 a las del Gral Segura en Obra Grande y las nueces el 13 de Sepbre a las del Tte Coronel 1er Jefe en Sagüeyes y Rio Zara el 3 y 21 de Octubre en el Rio Cayajaide y la Güira el 30 de Nbre a las del Gral Segura en Lomas del Cejar (Delicias) el 6 de Dibre en Lomas de Saladera y Rio Zara pasdando con todo el Bon del Campamento de Pelayo dedicándose a los trabajos de fortificación y verificando varias salidas teniendo constantes tiroteos con grupos enemigos finó el año = El Jefe del Detal = José Onmils =

(1898 al marge)

En el Campto de Pelayo del 1 al 8 de Enero se encontró a las órdenes del Tte Coronel 1er Jefe en el fuego sostenido con el enemigo en Vejuco Ramón Alto y Ciego Caballo ( Villas) en el 2 de Febrero

se encontró en la acción de Cicaral y Flor de Sn. Juan el 17 en el potrero de Arroyo Palma el 25, 26 y 27 en Brujito Monte Alto Vendavales Vejos de Meterio y Arroyo bajo el 5 de Marzo en Sta Rosa 1ª y 2ª Compia a las órdenes del Capan Agustin Alcala Galiano se encontró en la acción de Juan Hernandez Tollahozer el 19 en el Rio Viejo demolido Ingenio en la Criser el 30 en Lagartija el 3 y el 4 de Abril a las órdenes del Tte Cornel 1er Jefe Camón Viejo y Sabanilla el 14 de Julio en Aguadita continuando de operaciones de Campaña, y destacamento en Placetas y conduccion de comboyes, hasta el 23 de Nobre que con el Bon salió para Encrenjada de donde con su Compia a Calabazar y Mata donde estuvo hasta el 27 de Diciembre que se incorporó al Bon con su Compa en Rodas y en dicho punto por exportación de embarque para España finó el año = El Jefe del Detal = Onmils =

(1899 al marge)

En Rodas y en la anterior situación hasta el 21 de Enero que embarcó en varias patanas y por el Rio Damuji llegó a la Bahia de Cienfuegos donde transbordó al Vapor “Gran Antilla” saliendo de dicho puesto el 23 con rumbo a España desembarcando el 12 de Febrero en Santander de donde marchó el dia siguiente a Montagut “Gerona” en uso de licencia Trimestral como regresado de Ultramar según R.O. de 12 de Agosto último ( D.O. Nº 178) = El Jefe del Detal = Onmils = En la situación que expresa la nota anterior es baja en el Bon expedicionario por fin de Febrero por pase al Regto en virtud de la R.O. anteriormente estada = El Jefe del Detal = Onmils = Por los motivos que expresa la nota que antecede causó alta en este Regto Infa Immemorial del Rey Nº1 en la revista de Abril con fecha 1º de mayo anterior quedando con licencia en el punto que anteriormente se expresa hasta fin de Agosto que causó baja por pase al de Reserva del Rosellón Nº 80 habiéndole expedido y remitido el pase y Certificado de Soltería. = El Comte Mayor = Trifón Serna = Procedente de su anterior Cuerpo y por los motivos que expresa la nota anterior causó alta en este de Rva del Rosellón Nº80 en la revista de Sepbre en situación de 2ª Rva y en dicha situación finó el año = El Comte Mayor = Anselmo Antolin =

(1900 al marge)

En la misma situación todo el año = El Comte Mayor = Antolin =

(1901 al marge)

En la misma situación que por haber cumplido los doce años de servicio que marca la ley se le expide su licencia absoluta y durante su permanencia en este Cuerpo a observado vuena conducta = El Comte Mayor = Anselmo Antolin = Rubricado = Vto Bº El Coronel = Cotrina = Rubricado = Hay un sello que dice = Regimiento Infantería de Rosellón = Reserva Nº 80 =

Es copia de la que obra en su expediente

Hay un sello

El Comte Jefe

Anselmo Gómez Barinuevo

Arxiu Comarcal del Ripollès

Exaccions

Allistament i sorteig:

L’allistament es feia sobre el padró dels veïns que tinguessin en aquell moment des de divuit anys complerts fins a vint-i-cinc.

Es sortejaven els noms i els números, si sortia la papereta blanca el mosso era considerat com a excedent de cupo, en cas contrari era declarat soldat.

Exaccions* ( anteriors al sorteig):

 • Tenir una talla inferior a 1, 597 cms

 • Al·legar inutilitat pel servei, defecte físic evident o malaltia notòria.

 • El fill únic que mantingues al seu pare sexagenari.

 • El fill únic que mantingues la seva mare vídua.

 • El net únic que mantingues als seus avis pobres.

 • Aquell que tingués un germà servint a l’exèrcit.

 • Aquells que haguessin presentat un substitut.

 • Aquells que redimissin el temps de servei per diners.

*Exacció: Acció d’exigir impostos, tributs, multes; l’efecte. Cobrament injust per abús de poder.

L’exacció en metàl·lic era estimada en uns 6000 rals (300 duros) a ingressar en el “Banco Español de San Fernando”, a la Caixa General de Dipòsits de Madrid o a les tresoreries de la Hisenda pública de les diferents províncies, i aquest diner, teòricament, anava destinat a contractar substituts.

Si fallaven les formes d’escapolir-se per no ser declarat soldat, només quedaven quatre opcions: enviar algú al teu lloc, redimir amb diners, ser pròfug, o anar-hi.

Model d’exacció per substitut:

COMISIÓN PROVINCIAL

DE

GERONA

Sección 3ª

Reemplazos

Núm…..

La Comisión Provincial en sesión del día 13 del actual ha aprobado el expediente que para su admisión en caja presentó el mozo Onofre Mercadell Bibiloni como sustituto de Antonio Solanich Casals quinto nº2 de ….. edad por el cupo de ese pueblo de……………. en el 2º reemplazo de 1879 por haber resultado legítimos los documentos presentados.

Y lo participa à V. para su conocimiento y el del interesado á los efectos consiguientes.

Dios guarde á V. muchos años.

Gerona 17 de Marzo de 1879

El Vice-Presidente,

Alejandro Rovira

signatura

P.A.D.L.C.

El secretario sustto.

Jaime Brumet y Roig

signatura

Sr. Alcalde Ripoll

Arxiu Comarcal del Ripollès

La campana de Gracia 16 Juliol 1898

Percentatges de soldats de lleva amb destí a Ultramar

Comisión Mixta de Reclutamiento

de la provincia de Gerona

núm. 5104

Vista la comunicación y el telegrama de esa Alcaldía fecha 12 del que cursa llamando la atención que en el estado del número de soldados para Ultramar figuran a esa villa 33 mozos declarados soldados, siendo así que solamente son 37 los alistados habiendo quedado exceptuados 15 por excepciones legales y cortos de talla, quedando por tanto reducidos al número de 22 los mozos soldados y corresponden por consiguiente 6 soldados con destino a Ultramar, y suplica se subsane dicha equivocación a fin de que no se invoque perjuicio a los interesados.

Se han examinado minuciosamente los antecedentes de esa villa y resulta que el número de soldados declarados entre los mozos del actual reemplazo suman 29 y son los de números; dos mozos comprendidos en el articulo 31 sin haber sido sorteados; de los sorteados números 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35; del reemplazo de 1897 dos mozos declarados soldados en la revisión del año actual nº 32 Pedro Planesas y 70 Eudaldo Sala; un mozo del reemplazo de 1896 nº 36 Francisco Vilardell si bien pendiente de certificado de su hermano y otro del de 1895 nº 48 José Sagás en total 33 declarados este año que es la base del cupo por R.D. De del actual.

Según el acta y expediente remitido por ese Ayuntamiento el número de alistados para el reemplazo de este año es de 39 individuos, 37 que sortearon y los demás incursos en la penalidad del articulo 31 de la ley, de modo que así queda solventada toda duda, no existiendo como no existe equivocación alguna.

Y la participo a V. para su conocimiento y demás efectos procedentes.

Que a V.m. a.

Gerona 28 Sseptiembre 1898

El presidente

Firma

Arxiu Comarcal del Ripollès

Grup de militars amb uniforme de campanya.

BNE

Uniforme tropes d’Ultramar.

El llistat ha estat extret de la petició de devolució de l’uniforme d’un pròfug.

Zona de Reclutament de Manresa nº39.

“Habiendo faltado a la concentración ordenada para el 20 de Enero último el recluta por el cupo de ese pueblo y reemplazo de 1897 Ramon Espelt Alsina, espero merecer de su atención se sirva disponer que las prendas de vestuario y que se detallan al margen, que llevó el individuo al marchar a esa de licencia, se recojan de su casa paterna y sean remitidas a esta zona cuyo coste de conclusión debe ser cargo a los padres del mencionada recluta.”

 • Camisas………………………….2

 • cazonzillos………………………2

 • toallas…………………………….2

 • trages rayadillo………………..2

 • chaleco de Bayona……………1

 • Par borceguies………………….1

 • Bolsa aseo………………………..1

 • Par alpargatas……………………1

 • Gorro patio……………………….1

 • Manta……………………………….1

 • Par zapatos guagiros……………1

  Cuba 1898. Vestuari, equip i vida de soldat.

  Arxiu Comarcal del Ripollès

Contraguerrilla del Regiment de la Reina 1895-1898

( Grup de militars amb uniforme de campanya amb barret de palma, tots amb carabina, al centre un capità ajudant un pas endavant portant el bastó de comandament)

BNE