El barroc a l’Aula

La llum dins el barroc no és només l’element que il·lumina l’escena, sinó que n’és el protagonista. El seu joc de clars i foscos genera un tenebrisme que, sobretot en les natures mortes, dota de transcendentalitat els objectes més quotidians.