Naixements entre 1833 i 1839

Entre 1833 i 1839 neixen:

el 21 d’octubre de 1833 a Stocolm Alfred Bernhard Nobel

el 24 de març de 1834 a Walthamstow ( Angleterra) William Morris

el 19 de juliol de 1834 a Paris Edgar Degas

el 30 de novembre de 1835 a Florida Mark Twain

el 17 de febrer de 1836 a Sevilla Gustavo Adolfo Becquer

el 24 de febrer de 1837 a Santiago de Compostela Rosalía de Castro

l’11 de juny de 1838 a Reus Marià Fortuny i Marsal

el 8 de juliol de 1838 a Constanza Ferdinand von Zeppelin

el 19 de gener de 1839 a Aix en Provence Paul Cézanne

el 21 de març de 1839 a Pskov ( Rússia) Modest Músorgski 

El monument II

 

Entre els acords presos en sessió de 6 de juliol de 1896 hi figura el de que, en vista d’una sol·licitud presentada pels Srs. Jgnasi Arqués i Eudald Illa que tracten d’erigir per subscripció pública i a la placa de la Constitucíó un monument a la memòria dels ripollesos que el día 27 de maig de l’any 1839 sucumbíren heroícament defensant la Víla en l’atac i en entrada en ella de les forces carlistes, es subscriu l’Ajuntament per 300 ptes. per tal de contri-buir a la realització de l’objecte esmentat.

El día 27 de maig d’aquell mateix any es posà la primera pedra i en igual data de l’any següent, 1897, s’inaugurà el monument, celebrant-se amb tal motíu varíes festes populars. No havent alcançat la subscripció a cubrir les despeses de l’obra, a prec de la Comissió, acordà l’Ajuntament, en sessió de 18 març de 1897, pagar les 1.500 ptes. que faltaven, i a 11 de juny de 1906 acordà construir el reixat que el tanca.

El monument és original de l’arquitecte N’Alfons Bonells i fos tot ell en lo fundició de ferro que en aquella data tenia aquí En Josep Buíxó.

Tomás Raguer
Scriptorium nº11 Novembre 1923

Arxiu Comarcal del Ripollès