Llistat dels ripollesos enviats a les guerres d’Ultramar, 1868-1898

Les dades han estat extretes dels documents de quintes (1868-1899), de les notificacions de defuncions per part de l’exercit, peticions d’exacció, ordres d’embarcament i notificacions del Govern militar, correspondència 1868-1899 custodiats a l’Arxiu Comarcal del Ripollès. Així com dels llistats de baixes i retornats publicats en el “Diario Oficial del Ministerio de la Guerra” i de les notificacions aparegudes al “Boletín Oficial de la Provincia de Gerona”

Possiblement van ser més dels que la llista dona a entendre però la llista correspon dels que específicament hem trobat documents de que han estat embarcats, retornats o morts a Ultramar.

Les (+) corresponen a les defuncions confirmades en el lloc d’origen, i (*) a una grafia incerta.

Antilles: Cuba i Puerto-Rico

Alsina Casals, José
Anglada Solanich, José
Anglada Tayant, Eudaldo
Arboix Aragon, Francisco (+) ( decés per malaltia comú el 21 de juliol de 1876 a l’Hospital Militar de Guantánamo)
Armengol Griful, José
Arqués i Arboix, Francisco (+) ( avís de decés a Cuba el 20 de juliol de 1878)
Arqués Puig, Eduardo (+) (decés per malaltia comú el 29 novembre 1896 a Batabanó l’Havana)
Aymerich Tubau, Ramon
Barberán Fuste, Jose
Beltran Font, Angel
Bosch Bruguera, Juan
Bosch Vila, Juan
Bosoms Carbonell, José
Bou Bover, Felipe
Bruch Danés, Francisco (+) (avís de decés en un acció de guerra el 6 d’agost de 1896)
Brusi Llongariu, José
Codina Fajula, Antonio
Campalans Torrent, Francisco (+) ( decés a l’Hospital Militar de Sant Embrossi de l’Havana el 22 de juny de 1883)
Camparés Martins, Ramon
Campí Bonet, Jaime
Camprubí Mateu, Clemente (+) (avís de decés a l’illa de Cuba el 27 setembre de 1898)
Camprubí Puigblanquer, Eduardo (+) ( decès per malalties comunes el 3 setembre de 1897 a Cienfuegos, Santa Clara)
Capdevila Oliver, Clemente (+) (decés a causa d’intermitents (febres) en el “Ingenio de Vapor, departamento de Santiago” el dia 5 d’octubre de 1879)
Carbonell Solà, Eduardo
Carbonell Soler, Juan
Carbonell Noguer, Mariano
Casadesús Vilaregut, Melchor
Casals Capdevila, Pio
Casamitjana Riera, Francisco (+) (decés el 24 de setembre de 1873 a l’Hospital Militar de Manzanillo )
Casas Boixader, Pedro (retornat per malaltia de Cuba 18 novembre 1897)
Casas Reixach, José ( retornat de Cuba març de 1898)
Casas Reixach, Pedro (retornat per malaltia de Cuba el 31 Octubre 1898)
Casello (*) Verdaguer, Amadeo
Caserra (*) Denar, Manuel
Castells Francàs, Eudaldo
Cifuentes Marqués, Jaime (+) (2on Tinent. Mort com a conseqüència d’una caiguda del cavall a Güines, L’Havana. 14 maig 1897)
Codina Fajula, Antonio
Colomer Camprubí, Juan (+) (retornat per malaltia de Cuba 10 setembre 1897 mort a l’hospital Militar a la Coruña abril 1898) 
Colomer Oliver, Alfonso (+) ( decés a bord del vapor “Les Andes” el 14 de desembre de 1898)
Comas Coch, Juan
Comas Fumad, José (+) ( avís de decés a Cuba per enteritis infecciosa el març 1898)
Costa Masanes, Mariano
Cries Vergés, Carlos (retornat per malaltia de Cuba 27 setembre 1897)
Dach Grabulosa, Ramon
Desel Caballeria, Emilio
Díaz Muñíz, Severiano
Díaz Muñoz, Rafael
Espelt Alsina, Jaime (+) (dins un requeriment el 12 de gener de 1898 apareix la nota del decés a causa de asistòlica cardíaca a Cuba )
Fernandez Cervera, Francisco
Ferrer Ferrer, Juan
Ferret Prat, José
Francàs Carol, Juan
Guillamet Turalles, Carlos
Hernando Duque, Francisco
Mas Casademunt, Eudaldo
Mateu Angladas, Rafael
Nonó Vila, Jaime
Ordal Comellas, Francisco (+) (decés a l’infermeria de Sipiabo el 5 de setembre de 1877)
Oriol Coch, Julián (+) ( decés per malaltia comuna el 18 de juny del 1897 a Santiago de las Vegas, L’Havana)
Paul Cosme, Vicente
Peix Feu, Cosme
Peix Oliveras, Jaime
Peix Oliveras, José (+) ( avís de decés a causa de tret d’arma de foc el 22 de març de 1884)
Perramon Surroca, Odón
Pigrau Coch, Luis
Pla Sola, Juan ( retornat per malaltia de Cuba, reincorporat el 27 d’abril de 1897)
Planas Puigbo, Ángel
Portell Icart, Juan (+) ( decés per malaltia comuna el 14 novembre 1896 a Guanès, Pinar del Rio)
Portell Tayant, Salvador
Pous Crego (*), Isidro
Prat Trepat, Pablo
Prat Trepat, Ramon (+)
Prats Comas, Ramon (+) ( avís de decés l’1 de desembre de 1871 a l’illa de Cuba)
Puichercos Sirera, Manuel
Puig Elias, Marcelino (+) ( avís de decés a Cuba el 26 de gener de 1900)
Puig, Eduardo
Puig Surroca, Simon
Puigcorbe Bruch, Juan
Pujol Ribas, Francisco
Pujol Rusiñol, Joaquin
Punset Castells, Antonio
Reixach Vilardell, Quirico
Riera Serrat, Vicente
Robira Solà, Juan
Rodriguez Díaz, Angel
Roca Mir, Juan
Rosa Quintana, Ramon (+)
Roura Pau, José ( retornat per malaltia de Cuba el 18 de març 1897)
Sadurni Ferret, Eudaldo
Sala Bisbe, Vicente
Sala Boixader, Juan (retornat per malaltia de Cuba, juliol-agost 1897)
Solà Coll, Agustin
Sala Serrat, Jaime
Salamó Casals, Antonio
Salvans Mercader, Juan
Sellas Romans, Jaime (+) ( decés per disenteria a l’Hospital militar de Nuevitas el 27 de juliol de 1874)
Serrat Masach, Martín
Solanich Casals, Antonio
Soler Carablés (*), Eloy
Soler Duran, Eudaldo
Subirana Casals, Marcos ( retornat de Cuba per malaltia el 7 març 1897, reclamada incorporació el 16 de juliol de 1897)
Surroca Pubill, Francisco
Ter Fort, Juan
Tolosa Masaguer, Joaquin
Turet Dot, José
Valle Barona, León
Ventura Soldevila, Amadeo
Vila Dorca, Francisco
Vila Oriol, Jaime ( Retornat de Puerto Rico el 27 de juliol de1896 per malaltia)
Vila Picart, Eudaldo
Vila Picart, Pedro (+) (decés per malaltia comuna el 3 de maig de 1898 a l’Hospital Militar de L’Havana)
Vila Ventura, Mateu
Viladecamps Casas, Juan
Vilageliu Palau, Pedro
Viñas Armengol, Pablo
Viñas Soler, Pedro (+) ( decés el dia 22 de setembre de 1876 a l’Hospital Militar de l’Havana)
Vives Carreras, Francisco ( retornat de Cuba per malaltia el 15 d’octubre de 1897)

Filipines:

Arias Borgés, Juan
Arqués Masdeu, José
Budesca (*) Planas, José
Burgarolas Ferret, Juan
Camprubí Alibés, Antonio (+) ( avís de decés a Filipines juliol 1900)
Camps Bosch, Juan
Corominas Fort, José
Martí Parés, Jaime (+) (decés per malaltia comú al 21 gener de 1898 a Malate Manila)
Mitjavila Jordà, Pedro
Pascal Costa, Francisco
Rius Planas, Esteban
Trias Borgés, Carlos (+) ( avís de decés a Filipines, febrer de 1898)
Trias Borgés, Ramon

Ripollesos als batallons de Les Antilles: 117
Ripollesos als batallons de Filipines: 13
Total : 130

Padró Ripoll 1860…………………………2385 veïns
Padró Ripoll 1900…………………………5037 veïns

Conceptes pels retornats ( el nº1 era el més habitual):
1. “A continuar por enfermos”.
2. Presunto inútil
3. Substituídos
4. Cumplidos del país
5. Recluta condicional
6. Exceptuado del servicio
7. A continuar con … meses de licencia

Pels decessos les categories eren:
“De enfermedades comunes o accidentes
Del vómito
De heridas recibidas
En el campo de batalla

Arxiu Comarcal del Ripollès
Boletín Oficial de la provincia de Gerona
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Deixa un comentari