Inici de la primera guerra carlina a Catalunya II

Diario de Barcelona”, dijous 7 de novembre de 1833.

Havent-se absentat d’aquesta plaça el tinent il·limitat de cavalleria, D. Josep Gualdo, i el d’infanteria de la mateixa procedència D. Esteve Dinat (a) Guré, i de la vila de Martorell Benet Roca, capità que va ser dels voluntaris realistes, als que estic processant per haver projectat en unió amb altres apoderar-se de la persona de l’Excm Capità Genera D. Manuel Llauder, o disparar-li en el seu trànsit des d’Esparreguera a aquesta capital, al Barranc del Sant d’en Sunyol, el dia 19 de desembre últim quan venia a prendre el comandament d’aquest principat: usant de la jurisdicció que la REINA nostra Senyora té concedida en aquests casos per Reials ordenances als oficials del seu exèrcit, pel present cito i emplaço per primer edicte o pregon als expressats D. Josep Gualdo, D. Esteve Dinat (a) Guré i Benet Roca, assenyalant la Reial Ciutadella d’aquesta plaça on hauran de presentar-se personalment dins el terme de nou dies, que es compten des del dia de la data a donar els seus descàrrecs i defenses; i de no comparèixer en el referit termini se seguirà la causa i se sentenciarà en rebel·lia per la Comisió militar, sense més dir ni emplaçar, per ser aquesta la voluntat de S.M. Que aquest edicte es fixi i pregoni en els paratges públics d’aquesta ciutat perquè se’n assabenti tothom. Dat a Barcelona a 4 de novembre de 1833. = Ramon Dominguez. = Pel seu mandat = Juan Nepomuceno Klein, secretari.

El governador interí de Vic en ofici del 3 de l’actual diu a l’Excm. Sr. Capità General haver-se aprehès a Prats de Lluçanès a dos individus de l’escamot de Galceràn, que clandestinament havien entrat en la Població i van ser sorpresos a mitjanit. El de la Seu d’Urgell participa al Sr. Excm. amb data 31 del mes passat trobar-se presos i incomunicats al castell d’aquella Plaça Dr. D. Marià Comas, Beneficiat de la Col·legiata de Manresa i Capellà del referit escamot de Galceràn; D. Marià Comas i Puig, capità de voluntaris realistes de Prats, que sembla era el segon al comandament; el seu fill Atanasi Comas, tonsurat, i els paisans Valentí i Segimon Serra i Josep Sabater tots del mateix escamot.

Diario de Barcelona

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Deixa un comentari