recull 1

Els números dels scripts publicats fins ara i els índexs corresponents.

script 1:
– Hi ha una quarta bíblia de Ripoll?
– Una tarda de toros (cartell, diari, imatges…)
– Retrofotografia (complement de les Rutes per Ripoll)
– 180 aniversari de la caiguda de Ripoll el 27 de maig de 1839 (material a disposició, unitat, annexos, còmic, etc.)
– Receptaris: receptari carlí, Les receptes del claustre.

script 2:
– Els zuaus pontificis
– La tercera guerra carlina
– Les pedres expliquen les històries que els teus dibuixen
– Les fotografies de Francesc Xavier Ducloux
– Retrofotografia. Àlbum.

script 3:
– Monogràfic sobre les guerres de Cuba
– Ripollesos a les guerres d’Ultramar

script 4:
– Monogràfic sobre la bomba del Liceu.

script 5:
– La verdadera història de la destrucció del monestir de Santa Maria de Ripoll.

script 6 (Duplicitats, repeticions i suplantacions):
– Camins cap a l’error. D’herois i altres afers.
– Reflexions sobre el setge de 1839, el preu de l’heroisme.
– El palimpsest del Cid.
– Dos sopars de pedra i una taula.
– El nom de Ripoll i la pena de mort.

script 7:
-. L’inici de la primera guerra carlina vista per un lector del “Diario de Barcelona” des de Ripoll.
– Comunicats de la Capitania general de l’exèrcit i Principat de Catalunya (1833-1835) publicats al “Diario de Barcelona”.
– Apèndix-1: Notes sobre els religiosos apressats o executats en els enfrontaments amb les tropes liberals a Catalunya i Aragó. (1833-1835)
– Apèndix-2: Les bullangues i la crema del vapor de la Bonaplata. Els fets de l’estiu de 1835 a Barcelona.

Crema i destrucció de registres per part de les tropes carlines durant la 3ª carlinada (Ripollès).

Boletín Oficial de la Província de Gerona (BOPG)

BOPG dimecres 14 de maig 1873

«Registro num 591.

«…Por el presente edicto cito, llamo emplazo á Eudaldo Parés, conocido por Andalet de Besora, gefe de una partida carlista y contra quien instruyo causa criminal de oficio por el delito de incendio de los libros y documentos del Registro civil de Vallfogona, para que en el término de nueve días á contar desde su insercion en …»

«Registro num 601.

«…Hallandome sumariando al paisano Narciso Bosch por el delito de haberse presentado con una partida carlista el veinte y ocho de Enero último en la villa de Castellón de Ampurias y el quince del de Febrero en San Pau, quemando en uno y otro los libros del registro civil, usando de la jurisdicción que el gobierno de la nación…»

BOPG dilluns 16 de juny 1873

«Registro núm. 710.

«…Por el presente edicto cito, llamo y emplazo al cabecilla carlista Saballs, contra quien instruyo sumaria por los delitos de incendio de los libros del Registro civil de Gombreny …»

BOPG dimecres 13 d’agost 1873

Registro núm. 916.

«…Por el presente edicto cito llamo y emplazo á Onofre Pérez gefe de una partida carlista y contra quien instruyo causa criminal de oficio por los delitos de incendio de los libros del Registro civil de Ribas y de intimidación grave á la Autoridad con ocasión de sus funciones, para que en el término de nueve días á contar desde su inserción en la Gaceta de Madrid…Dado en Puigcerdà á veinte y cuatro Mayo mil ochocientos setenta y tres. »

BOPG dilluns 01 de setembre 1873

«Registro num. 1023.

«… Usando de las facultades que me conceden las Reales órdenanzas del ejército, por el presente cito llamo y emplazo por primer edicto y pregon á D. Francisco Saballs y Masot, cabecilla carlista que vaga por esta provincia, para que dentro del término de treinta dias á contar desde la fecha, se presente en esta fiscalia sita én la calle de la Libertad num. ocho, á responder á los cargos que contra el resultan en causa que en la misma se sigue sobre destrucción de los libros y demás documentos del Registro Civil del pueblo de Caralps apercibiéndole de que si no comparecíese dentro del término…»

BOPG dilluns 22 desembre 1873

«Registro núm. 1515.

«… Usando de las facultades que me conceden las reales ordenanzas del ejercito, por el presente, cito, llamo y emplazo, por primer edicto al cabecilla carlista José Falera natural de S. Pablo, de esta provincia avecindado en Seguries, para que dentro del término de treinta dias á contar desde esta fecha se presente en la cárcel pública de esta villa, á responder à los cargos que contra el resultan, en causa que contra el mismo estoy instruyendo, acusado del delito de la quema de los libros del registro civil del Pueblo de Pardinas, apercibiéndole de que si no compareciese…»

El setge de 1873 durant la 3ª carlinada

Aquesta publicació de l’Associació Palimpsest sobre la 3a Guerra Carlina (1872-1876), continuació de la proposta «El Setge» de Ripoll, vol aportar una nova visió a través de la lectura directa de textos de l’època. La selecció de textos es centra en com Ripoll i rodalies va viure aquesta nova guerra civil, amb una nova ocupació carlina (1873), quan encara no s’havia refet de la destrucció imposada el maig de 1839.

Els textos que presentem són tots fonts primàries, amb tota la seva subjectivitat, entre les que podreu trobar partes militars, notícies de mitjans periodístics d’ambdós bàndols, cròniques dels protagonistes (com les memòries de Maria de las Nieves de Braganza y Borbón) i transcripcions de diversos documents inèdits manuscrits, custodiats a l’Arxiu Comarcal del Ripollès.

Un dels protagonistes més destacats d’aquells fets va ser Francesc Savalls, per a uns un general i un heroi i per altres un capitost autoritari i sanguinari. Savalls ja havia participat en la primera i segona guerres carlines però és en aquesta tercera que el seu nom serà conegut arreu i font de gran controvèrsia, inclús dins del bàndol carlí. En alguns dels textos es posa de manifest la falta d’escrúpols i de respecte per les incipients normes de codificació internacional de les normes de la guerra.

No pretenem jutjar el personatge, ho podeu fer vosaltres mateixos, sinó rescatar les notícies de l’època que parlen dels seus actes militars, com la batalla de Toix, i també l’espant que causaven, entre els seus contemporanis, les notícies dels afusellaments indiscriminats (encara presents en els monòlits de Llaés i Sant Joan de les Abadesses, reproduïm els llistats dels oficials i soldats morts).

També podeu observar vosaltres mateixos la guerra de desinformació a la que els dos bàndols jugaven amb notícies i rumors falsos publicats en la premsa. Aquest retrat de Francesc Savalls es conclou amb articles ja de la segona meitat del segle XX en que se’l considera de nou un heroi, en uns textos que relacionen la Guerra civil (1936-39) i sobretot els seus vencedors amb les anteriors guerres civils del segle XIX.

Des de l’Associació Palimpsest no pretenem fer un anàlisi dels fets sinó facilitar un apropament als fets des de la subjectivitat dels textos i fonts primàries. Creiem que d’aquesta manera fem més propers aquests fets i que una nova lectura de textos de l’època ajuda a generar interès i a submergir-se en aquell convuls segle XIX.

Ripoll 1873. La 3ª carlinada

Els zuaus pontificis

S’ha parlat abastament de la pertinència de Savalls als zuaus pontificis junt al germà del pretendent, com a lloctinent o ajudant, però en les memòries de Alfonso Carlos sobre la seva pertinença al cos de zuaus i la defensa de Roma no hi és esmentat cap vegada.

Tot i així trobem el seu nom en la llista dels enrolats, Savalls Francesco resident a Vicolo della Campanella nº 6 a Roma.

Imatge de zuau pontifici, 1865. Wikipedia

Ripoll entre la República i el carlisme

Acta del veinticinco de Febrero de 1873

…..proclamen oficialmente la República.
…se diera lectura de los Boletines y demás ordenes emanadas de la superioridad y habiendo quedado enterados los señores concejales de todo cuanto en ellas se refiere…..

Acta 13 setiembre de 1873

….manifestó a la corporación haberse recibido un oficio del coronel Sr. Galart prohibiendo terminantemente a este Ayuntamiento el relacionarse de oficio con el Gobierno de la República, así como acatar u obedecer orden alguna emanada del mencionado gobierno por cuya circunstancia esta Corporación municipal quedó en obedecer las prescripciones impuestas por el Gefe Sr. Galart, y no habiendo otro asunto que tratar…….

Acta 20 diciembre 1873

…haber recibido una comunicación del Sr. Comandante militar de esta villa de fecha 18 del presente mes en que se decía se procediera a renovar el Ayuntamiento procediéndose desde luego a las elecciones conforme en un todo a la ley electoral municipal de 1866, no haciendo en modo alguno, no de la ley electoral de 1870 que habla de las elecciones por medio de sufragio universal y toda vez, dice la comunicación que la actual corporación ha servido el bienio que le corresponde………..

La propera acta porta per data el 12 de gener de 1875. Tot i que l’acta del 30 de juny encara menciona el Comandant militar de la vila. Per això totes les actes municipals porten el segell de l’Ajuntament Constitucional.
El factotum de Savalls a la vila durant el període de domini carlí fou en Josep Casetti ( Don Pepe).

imatge d’un militar  carlí de l’època.

Wikimedia Commons

Acta 4 abril de 1877

………………..en la cual se ordena proceder a la formación de un padrón de personas que vienen obligados………………las convulsiones políticas por las que ha atravesado la Nación y en especial esta villa que ha sufrido por espacio de mas de cuatro años la opresión carlista bajo cuyo regimen era absolutamente imposible el planteamiento

Tornant a la normalitat:

Acta del 10 de Mayo de 1877

…………se encontró asediado por infinidad de acreedores a las pasadas Administraciones hallando al propio tiempo la caja Municipal exhausta de fondos y todo en completo estado de desorganización….

Acta 6 setembre 1877

………….a los individuos de la Corporación Municipal el lamentable estado de deterioro en que se encuentran algunos portales de la fortificación de esta villa y en especial los que conducen a los martinetes de la F Palau y el que ocupa la vía de Arrabal de Barcelona situado en el extremo del puente de madera sobre el Freser lo cual después de haber merecido una larga y detenida discusión se acordó por este Ayuntamiento se inspeccionara con detención el estado mismo de los mismos y proceder a su demolición antes de que diera lugar sensibles desgracias cuyo anatema caería de lleno sobre las que administran la problemática toda vez que estaba en su mano el evitarlo, empero no se efectúe semejante disposición sin el previo permiso de la autoridad militar de esta villa representante del Gobierno de S.M. de estas obras de fortificación.

Acta 8 de noviembre 1877

………..pidiendo se le conceda permiso para cubrir el pequeño acueducto que existe detrás dels Valls en todo el perímetro de su casa y este Ayuntamiento en vista de la mencionada pretensión y después de un detenido examen acordó que el ….…. efectúe las mencionadas obras……

Acta ….. 1879

…..presenta la necesidad y la conveniencia que habría de legalizar consignando en actas y participandolo al Sr Gobernador de la provincia la apertura de l acalle que tuvo lugar en esta villa desde la calle de San Pedro a la carretera de Ribas, hecho que tuvo lugar en la época que esta villa estaba dominada por las fuerzas carlistas sin mas autoridad que su comandante militar y un ayuntamiento nombrado por el cabecilla Savalls y hecho cargo el ayuntamiento de la proposición hecha por el mencionado Teniente de Alcalde quiera declarar la obra aunque ilegal de utilidad reconocida por los intereses de esta villa con tanto mas motivo, en cuanto los propietarios a que se les ocupó terreno para la construcción de la calle no solo nada absolutamente reclamaron, sino que están satisfechos de la obra, y como para llevarse a efecto…………………tuvo que ocuparse y destruirse una casita propiedad del municipio quedando existente una pequeña porción de ella en estado de eminente ruina, la Corporación acuerda también se solicite la destrucción de la parte existente y …………..

Actes Arxiu Comarcal del Ripollès

 

 

Francesc Savalls i l’urbanisme

Hom conta que estant un dia En Savalls a la paret de l’hort de casa Budallés, veient la carretera de Ribes a tocar de mà, va jurar que les seves tropes no farien més aquella gran marrada per anar de la carretera al Corral. Tot seguit envià a buscar l’alcalde, manant-li, sota pena de passar-lo per les armes sí no complia, que fes enderrocar immediatament la casa de la Col·lecta i procurés l’obertura complerta del Ramal. L’endemà ja es tirava la casa a terra.
Per aquest negoci, En Savalls no podia comptar aquí amb persona més adequada que el comandant militar de la Vila, el famós Don Josep Cossetti, més conegut per Don Pepe, o En Pep, com li deien els seus amics. Aquest personatge, italià de nació, era molt aficionat a la policia urbana. Manava arrebossar les façanes noves, repintar les velles, tancar setials i altres mil coses d’incumbència de 1’autoritat civil que ell s’abrogava per complert.
A la vista tenim una copia de l’ofici datat a 20 de maig de 1874 i dirigit al Párroco, manant-li «en uso de las facultades que me están conferídas por el Exmo. Sr. Marqués de Alpens» que no s’oposi de cap de les maneres a l’obertura del Ramal, que devia atravessar l’horta de la rectoria; la contesta del Párroco, dient que no hi posaria cap obstacle i demanant la deguda indemnització, i la contesta d’ En Pepe manifestant que ho troba bé i que ja ho comunicara al Sr. Marques d’Alpens (Savalls).
En sessió 7 agost de 1879, el tinent d’alcalde En Josep Raguer, fa present la conveniència de legalitzar la situació, consignant-se en acta i participant al Governador Civil l’obertura del carrer, feta per l’Autoritat militar carlista, demanant-li, demés, el poder alienar les petites parcel·les que havien restat.
D’aquest carrer la gent en deia, i en diu encara la majoria, el Ramal, per ésser un ramal de la carretera de Ribes, avui primer tros de la de Ripoll a Sant Joan. El retol portava també, Calle del Ramal.
Tomàs Raguer
Scriptorium nºII, Febrer de 1923

Francesc Savalls, ideari polític

Razón de nuestro alzamiento.

 

La dinastía borbónica cayó porque debió caer: tenia un pecado de origen en su misma ilegitimidad, pues Isabel II subió al trono de San Fernando usurpando los derechos de Carlos V, augusto progenitor de Carlos VII, nuestro Rey y señor (q. D. g.); tenia ademas otro pecado, muchos pecados de escándalo, y por eso había escrito el dedo de Dios en su palacio el Thezel, Mane, Phares del festín de Babilonia. La justicia de Dios la derribó: no la voluntad de los hombres; los hombres de la revolución solo fueron instrumento de aquella gran justicia, pues Dios, en sus inescrutables juicios, se vale a veces de los malos para realizar sus fines siempre buenos.
Pero los hombres de Septiembre, ciegos en su soberbia, desconocieron esta verdad suprema; e inspirados siempre por su propio orgullo, se lanzaron ya sin freno en vías de perdición, atropellando la justicia, la moral, la Religión, todos los respetos divinos y humanos.
En efecto: luego que derribaron lo que existía, y crearon, si no un gobierno, una situación política, un medio en qué desarrollar las funestas teorías del llamado derecho moderno, antítesis y negación del verdadero derecho, que, siendo eterno, como su origen divino, no puede ser nuevo ni viejo; ellos, los hombres de Setiembre, renegaron de Dios y de su Iglesia, haciendo alarde de su impiedad, aun en pleno Parlamento, con escándalo de las conciencias dentro y fuera de España; relegaron a la befa de los incrédulos el culto de la Religión verdadera, y, halagando y protegiendo extraños cultos en el seno de la nación católica por excelencia, condenaron a la indigencia a los ministros del altar, que solo recibían por sueldo una indemnización de justicia, convenida en un solemne Concordato.
…..
.., hicieron una Constitución atea y hasta diabólica, pues hace de cada hombre un dios con sus derechos ilegislables, anteriores y superiores a toda autoridad. Y esa Constitución que sanciona el orgullo humano; que inspira y alienta todas las rebeliones; que en perversión lamentable y perniciosa toma el mal por bien y el bien por mal, y lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo, según la frase de la Escritura; que consagra, en una palabra, el triunfo de Satanás… esa Constitución sacrílega es, por obra y gracia de ellos, la ley fundamental del Estado.
…….
Mas no pararon aquí los hombres de Setiembre. Despues de haberse atrevido a lo sagrado, a Dios y al alma, quisieron también llevar sus ideas revolucionarias, o más bien revolvedoras y disolventes, al seno de la familia, sagrada e inviolable también, aunque en orden inferior, y las llevaron efectivamente con un desenfado no menos escandaloso y aflictivo para las conciencias. Falsearon la base de la familia estableciendo el matrimonio civil, a pesar de las enérgicas protestas de los Rdos. Obispos, ……

…de publicaciones impías unas veces, otras indecentes, siempre inmorales; reconocieron el llamado derecho de asociación, en virtud del cual pueden reunirse los libres o licenciosos ciudadanos en criminal concilio para escogitar los medios más eficaces de atacar y destruir todo lo que respeta una sociedad bien organizada.

Manifest guardat i digitalitzat al British Museum

La revolució de setembre

Cronologia governs d’España al segle XIX

Els presoners afusellats de la batalla de Toix III, Llaes, Ripoll

Arribats els primers als voltants del cementiri de Llaés, parròquia corresponent al districte municipal de Parròquia de Ripoll, se’ls va intimar que anaven a morir. Se’ls va lligar dos a dos, i com els botxins eren en menor nombre que les víctimes, els feien entrar en aquest cementiri per escamots de 8, 10 i 12 i se’ls afusellava. Vuitanta presoners, entre ells un oficial del mateix cos, casats i amb fills la major part, van ser els morts i enterrats al cementiri de Llaés.”

Biblioteca Nacional de España, La Época. 18/08/1874 nº7976

Llista dels carrabiners afusellats:

Alférez: Saturnino García Valenciano

Segunda compañia:

Soldados:

 • Benito Gonzalez Martí, casado;

 • Isidro Buchaca Pujol, casado;

 • Domingo Pau Gonzalez, soltero;

 • Leonardo Barcia Zamora, casado;

 • Manuel Alvarez Gonzalez, soltero;

 • Silvestre Rigall Pairo, soltero;

 • Manuel Davila Ledo, soltero;

 • Emeterio Vila Palmada, soltero;

 • Jacinto Bello Laurido, soltero;

 • Juan Fernandez Garcia, soltero;

 • Dimas Camps Soira, soltero;

 • Clemente Cadavit Gómez, casado;

 • Pedro Marull Oliver, casado;

 • Estéban Fita incógnito, soltero;

 • Antonio Alvarez Otero, soltero;

 • Silvestre Gratacós Agustí, soltero;

 • Antonio Belerán Brescos, soltero;

 • Antonio Nouva Travieso, soltero;

 • Andrés Emperador Seiqués, casado;

 • Pelegrin Tuburi Irigoyen, casado;

 • Francisco Bors lberes, sóltero.

Tercera compañia:

Sargento 2º: Benito Félix Carcaba, soltero.

Cabos 1º: Jaime Juliá Salgueda, casado; Manuel Rey Palomon, soltero; Antonio Iglesias Correa, casado.

Carabineros :

 • Teodoro Martinez Amor, casado ;
 • Francisco Camps Gadal, casado;
 • Joaquin Garcia Casanova, soltero;
 • Jacinto Alcarde serra, viudo;
 • Buenaventura Marquez Rius, casado;
 • Joaquin Camps Moner, casado;
 • Jose Beiro Vidal, soltero;
 • Juan Rivera Pujol, soltero;
 • Domingo Incógnito Dayanova, casado;
 • Rafael Jabato Congregado, soltero;
 • Antonio Castro Juarez, soltero;
 • Antonio Ortigosa Cuenca, casado;
 • Juan Rodriguez Alvarez, casado;
 • Ramon Rius Llausana, soltero;
 • Jose Ducedas Torrent, casado;
 • Ramon Rodriguez Feijó, soltero;
 • Jaime Mniocó Ferrer, casado;
 • Juan Garcia Garcia, casado;
 • Diego Arrojo Rodriguez, casado;
 • José Gispert Olliver, soltero;
 • José Prieto Beltran, casado;
 • Miguel Vilarrasa Seguí, casado;
 • Juan Gusi Bavert, soltero;
 • Juan Martí Ripoce, casado;
 • Rafael Pi Serra, soltero;
 • José Mariano Antonio, casado;
 • Pedro B1anch Abelí , soltero;
 • Vicente Gadea Perez , soltero;
 • Antonio Bernaus Estay , casado;
 • Juan Isern Perpiñan , casado;
 • Juan Ferreron Batllori, casado;
 • Isidro Rodriguez Serrano, soltero;
 • Miguel Guitar Armengol, soltero;
 • Pedro Luscar Saguer, soltero;
 • Antonio Rueda Bascena, soltero;
 • José Cifuentes Marqués, soltero;
 • Ginés Ferrer VilIar, soltero;
 • Antonio Rodríguez Caras, casado;
 • Eduardo Gimenez Arias, soltero.

  Cuarta compañía.

  Sargentos 2º: Agustin Ramon Ferrer, casado, y Tomás Arnoll Puvill, casado.

 • Carabineros:

 • Manuel Feijóo Gonzalez, casado;

 • Generoso Pagés Saez, casado;

 • Juan Oliveras Puigdemunt, soltero;

 • Francisco Casademun Pairo, soltero;

 • Juan Andres Lazara, soltero;

 • Francisco Suarez Mendez, soltero;

 • Juan Coderch Dorca, soltero;

 • Jaime Sancho Lloreras, casado;

 • Antonio Estevez Casanova, casado;

 • Martín Simon Fabrellas, casado;

 • Aniceto Mir Font, casado;

 • Raimundo Sala Ponset, casado;

 • José Serra Mateo, soltero.

  Llista extreta de : “El drama de S. Juan de las Abadesas (fusilamiento de los prisioneros de Olot, Tomo II) de Juan Botella Carbonell i contrastada amb les làpides del monòlit de Sant Joan de les Abadesses

  Resum dels presoners afusellats :

  Militars: 116 (Sant Joan de les Abadesses)

  Carabiners: 80 (Llaès, Ripoll)

  Lluitadors per la llibertat: 33 ? (Besalú)

  Total: 229 presoners

Els presoners afusellats de la batalla de Toix II, Sant Joan de les Abadesses

 

El 17 de juliol de 1874 els carlins varen afusellar a 116 soldats i oficials de tropa en el lloc anomenat actualment els Afusellats, a poc més d’un km de la vila, per sota la carretera d’Olot.

LLista dels afusellats:

Regimiento Infante de Borbón nº17 antes Cádiz

 • Comandante: D. José Muñoz Giménez
 • Capitán: D. Juan Sánchez Melgar
 • Teniente: D: Tomás Borja Gómez
 • Alférez: D. Juan Sánchez Burgueño
 • Abanderado: D. Ángel Pérez González
 • Médico 2º: D. Braulio Ruiz Giménez
 • Sargento 2º: D.José HernándezPérez
 • Sargento 2º: D. Vicente garcía Fernández
 • Soldados: Antonio Villalva Vázquez, José Alvarez Martínez, Diego Gómez Becerra, Cristobal Castro Serrano, Francisco Saavedra Almagro, Francisco Caballero Sindones, Geronimo Ario Serrano, Manuel Blanco Fernández, Manuel Vaquero, Antonio Rodríguez, José Fernández, Manuel Giménez Luque, Manuel Torres González, Manuel Romero Asensio, Antonio García Santamaria, Juan Manuel Rapela, Francisco Trujillo Aguilar, Domingo Flores Lopera, Alfonso López Gener, Rafael Díaz Gil, Antonio Marín, Vicente Cuesta.

Batallón Cazadores Arapiles nº9

 • Capitán: D.Jose Blanco Gelfú
 • Alferez: D. Ramon Alvarado
 • Sargento 2º: Hilario Gabarí Alfaro
 • Soldados: Ambrosio Ramírez Rodriguez, Bernabe Blanco Martin, Joaquin Galindo Pardo, Salvador Berbel Carrillo, Bartolome Colaro Maldonado, Jose Tardio Montano, Bruno Macias Pascual, Tomas Carmona Pérez, Eugenio Martín Cuadrado, Francisco Castaño López, Felipe Galal González, Álvaro Nieto Izquierdo, Ramon Gutierrez Carrasco, Juan Bermejo García, Juan Rodríguez Gea, Jose Lobo Díaz.

Batallón Cazadores de Barcelona nº3

 • Teniente: D. Luis Aguirre Echagüe
 • Alferez: D. Gregorio Fuentes Carbonell
 • Sargento 1º: D. Anselmo Escoin Solsona
 • Sargento 2º: D. Gabriel Morales Rrelimpio
 • Cabo 2º: D. Paulino Ceballos Ayllon
 • Corneta: Ruperto Abad Quintana
 • Soldados: Brigido Pacheco Figueras, Emilio Fernández Fernández, Emilio Carean Pérez, Lucas Martin Gimenez, Claudio Martin Barroso, Geronimo Machado Alvarez, Mariano Vallarino Cascau, Jose Fandellos, Severino Díaz, Vicente Rojo Vicente, Isidro Lopez Diaz, Manuel Sanz Pascual, Antonio García Eguiluz, Meliton Diaz Alonso, Evaristo Santa Maria, Jose Martínez Ros, Tomas Tisell Nolla, Juan Pandete Díaz.

Regimiento de infanteria de Navarra nº25

 • Teniente: D. Manuel Alvarez Rodriguez
 • Abanderado: D. Domingo Caballero Soto
 • Soldados: Mariano Gómez Conesa, Antonio Santa Maria, Francisco Ortiz Garcia, Francisco Vázquez Ortiz, José Gimenez Gonzalez, Juan Romeu Torres, José Núñez Núñez, Pio Casimiro González, Manuel Ledesma Contreras, Melchor San Martín, Rafael Moreno Sanchez, Zoilo Avilés Garcia, Salvador Calvente Tirador, Lorenzo Vega Candorelles.

Regimiento infanteria de Extremadura nº15

 • Cabo 1º: Crispin Ochoa

 • Soldados: Manuel Tortanete, Marcos Martínez

Regimiento de caballeria de Almansa nº13

 • Teniente: D.José Pastrana
 • Sargento 2º: Idelfonso Sedano
 • Cabo 2º: Mariano Ortega
 • Soldados: Loreto Lucas , Basilio Álvarez

Regimiento de caballeria de Alcántara nº 14

 • Sargento 1º: Víctor Aparicio Martínez
 • Sargento 2º: Tomás Pérez Sánchez
 • Soldados: Francisco Sánchez Sánchez, Antonio Sáez Marín, Julián Martínez Martín, Salvador Salvador Andrés, Telésforo Zamora Martín, Vicente Parejo García, Sebastán Tous, José Rubiales Villanueva.

1er Regimiento de Artilleria de Montaña

 • Artilleros: Buenaventura Carrató Sebastiá, José Bermejo Molinas, Miguel Flotach Minores, Andrés Barrio Carales.

De ignorada procedencia:

 • Soldados: José Pacheco, Ramón Gutierrez, Vicente Valls, Torcuato Tresent, Miguel Yutrense, Antonio Malleu.

  Llista extreta de : “El drama de S. Juan de las Abadesas (fusilamiento de los prisioneros de Olot, Tomo II) de Juan Botella Carbonell i contrastada amb les làpides del monòlit de Sant Joan de les Abadesses